Zaak T-573/19: Beschikking van het Gerecht van 14 oktober 2020 — DS e.a./Commissie en EDEO