Sprawa T-251/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2006 r. — Grecja przeciwko Komisji (EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Składowanie ryżu w magazynach państwowych — Siła wyższa — Produkty przetworzone na bazie owoców i warzyw — Pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących — Program restrukturyzacji sektora owoców i warzyw — Korekta zryczałtowana — Termin 24 miesięcy)