Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu) 2021/C 147/04