Pisemne zapytanie E-008366/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Rady. Nowy budynek Rady Europejskiej