Cauza C-207/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 2 octombrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Tarragona – Spania) – Procédure engagée par Ministerio Fiscal („Trimitere preliminară – Comunicații electronice – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 2002/58/CE – Articolele 1 și 3 – Domeniu de aplicare – Confidențialitatea comunicațiilor electronice – Protecție – Articolul 5 și articolul 15 alineatul (1) – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7 și 8 – Date prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice – Accesul autorităților naționale la date în scopuri de anchetă – Pragul de gravitate a infracțiunii susceptibil să justifice accesul la date”)