Cauza T-181/19: Acțiune introdusă la 27 martie 2019 — Dickmanns/EUIPO