kohtuasi T-181/19: 27. märtsil 2019 esitatud hagi — Dickmanns versus EUIPO