Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 203, 6 sierpień 2011