Decyzja Komisji z dnia 22/03/2012 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6453 - CARLYLE / DR.AXEL PAEGER / QUADRIGA CAPITAL IV / AMEOS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)