Mål C-111/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 13 februari 2018 – Endesa Generación S.A. mot Administración General del Estado