Komisjoni otsus (EL) 2019/1196, 11. juuli 2019, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta