Återkallelse av en anmälan av en koncentration (Ärende M.9643 – ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) (Text av betydelse för EES) 2019/C 431/07