Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9643 – ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 431/07