Sprawa T-832/16: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2016 r. – Celio International/Komisja