Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5731 – AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG