Komunikat rządu Austrii zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego ( „dyrektywa gazowa” ) w związku z wyznaczeniem Gas Connect Austria GmbH jako operatora systemu przesyłowego w Austrii