IBSolution przeciwko OHMI–IBS (IBSolution) Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 7 listopada 2013 r. # IBSolution GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Sprawa T-533/12. TITJUR