Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4769 — Sumitomo/Itochu/Toyo/AK&N) Tekst mający znaczenie dla EOG