Pisemne zapytanie E-006485/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Turcja