Zadeva C-492/06: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 4. oktobra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Consorzio Elisoccorso San Raffaele proti Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano (Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Revizijski postopek oddaje javnih naročil – Osebe, ki jim morajo biti dostopni revizijski postopki – Priložnostna družba kot ponudnik – Pravica vsakega člana priložnostne družbe, da vloži posamično tožbo)