Sprawa T-231/17: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – SE / Rada (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Pojęcie „dziecka pozostającego na utrzymaniu” — Pojęcie „dziecka, wobec którego urzędnik ma obowiązek alimentacyjny wynikający z orzeczenia sądowego opartego na ustawodawstwie państwa członkowskiego dotyczącego ochrony nieletnich” — Odmowa przyznania wnuczce urzędnika statusu dziecka pozostającego na utrzymaniu)