Labojums Komisijas atzinumos atbilstoši 17. panta 5. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem ( Darba laika direktīva ) ( OV C 245, 13.10.2009. )