Povzetek letnega poročila direktorice za leto 2006