Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9940 — AAUK2/MUL/Ballyhoura Wind/CCWFL) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 338/07