Uredba Sveta (EGS) št. 3151/90 z dne 29. oktobra 1990 o poostritvi kontrole izdatkov, ki bremenijo Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada na Portugalskem