Rådets forordning (EØF) nr. 3151/90 af 29. oktober 1990 om udvidelse i Portugal af kontrollen med udgifter afholdt af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen