Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3151/90 z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zwiększenia kontroli wydatków poniesionych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w Portugalii