Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Oslo tingrett w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie Q i inni przeciwko rządowi Norwegii (Sprawa E-16/20) 2021/C 113/05