Notulen van de vergadering van dinsdag 11 februari 1992