Pisemne zapytanie P-010862/10 Nuno Melo (PPE) do Komisji. Niewykorzystane środki w ramach QREN