Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9552 — BP/China National Aviation Fuel Group/CNAF Air BP General Aviation Fuel Company) (Text av betydelse för EES) 2019/C 364/01