Wurmser i Norlaine Wyrok Trybunału z dnia 11 maja 1989 r. # Postępowanie karne przeciwko Esther Renée Wurmser, wdowa po Bouchara i société Norlaine. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de grande instance de Bobigny - Francja. # Swobodny przepływ towarów. # Sprawa 25/88. TITJUR