Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Markedsrådet av den 7 juli 2004 I målet Pedicel AS mot Sosial- og helsedirektoratet (Mål E-4/04)