Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča EFTA, predložena s strani Markedsrådet z odločbo z dne 7. julija 2004 v zadevi Pedicel AS proti Sosial-og helsedirektoratet (Zadeva E-4/04)