Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO zo strany Markedsrådet na základe rozhodnutia tohto súdu zo 7. júla 2004 v prípade Pedicel AS/Sosial- og helsedirektoratet (Prípad E-4/04)