Žádost Markedsrådet formou rozhodnutí ze dne 7. července 2004 o poradní stanovisko Soudního dvora ESVO ve věci Pedicel AS v Sosial- og helsedirektoratet (Věc E-4/04)