KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Vuosikertomus vuonna 2018 rahoitetuista Euroopan unionin humanitaarisen avun operaatioista