KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne 2018. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaarabioperatsioonide kohta