Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019