Očkování proti katarální horečce ovcí ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. dubna 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))