Sprawa T-267/06: Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. — Włochy przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Korekty finansowe — Owoce i warzywa — Składowanie wołowiny w magazynach państwowych)