Sag C-269/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — afgiftspålæggelse — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — afvigelser mellem sprogversionerne — national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende — begreberne »rejsende« og »kunde« )