Državna pomoč – Odločitev o nevložitvi ugovora 2020/C 343/12