Dokument otwierający debatę „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”