DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI KONSULTACJE Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI - SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Towarzyszący dokumentowi: SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY dotyczące oceny zalecenia Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy