Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia – Priemerné náklady na vecné dávky