Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai – Vidējās izmaksas par pabalstiem natūrā