Административна комисия за координация на системите за социална сигурност — Средни разходи за обезщетения в натура