Lieta T-444/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. jūlija spriedums – Furukawa Electric/Komisija (Konkurence – Karteļi – Eiropas spēka kabeļu tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Vienots un turpināts pārkāpums – Pārkāpuma pierādīšana – Dalības ilgums – Naudas soda apmēra aprēķins – Pārkāpuma smagums – Neierobežota kompetence)