Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2118 af 16. december 2020 om fornyelse af godkendelsen af Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 514/2010 (EØS-relevant tekst)